Đề thi lựa chọn nhân sự đào tạo & làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản

Hàn QuốcNhật Bản đang là 2 quốc gia có nguồn vốn đầu tư đứng số 1 và số 2 vào Việt Nam, với hơn 8000 doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hóa và công nghệ. Các doanh nghiệp này có nhu cầu tuyển dụng hàng trăm nghìn nhân sự để phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Trường Đại học Nguyễn Trãi là một trong những trường đại học đi đầu trong công tác đào tạo và cung ứng nhân lực cho doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản. Đặc biệt là trường đại học duy nhất là thành viên của KORCHAM - Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam được lựa chọn để cung ứng nhân lực chất lượng cho hệ thống doanh nghiệp của Hàn Quốc. Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Nguyễn Trãi sẽ làm việc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản tại Việt Nam với mức thu nhập tối thiểu từ 10.000.000đ trở lên.

Thông tin liên lạc

Vui lòng cung cấp email chính xác để nhận kết quả và hướng dẫn chi tiết phục vụ công việc học tập, định hướng nghề nghiệp và phát triển cuộc sống cá nhân của bạn từ các chuyên gia.

Vui lòng điền theo định dạng "THPT + tên trường"

Hoàn thành trắc nghiệm

Kết quả